Điều khoản sử dụng

Để truy cập vào website khách hàng cần tuân thủ những nội quy mà chúng tôi đưa ra:

  • Không truy cập website với mục đích phá hoại. Nếu phát hiện thấy bất kì những hành động xấu, chúng tôi sẽ chặn IP truy cập vào website này.
  • Không sử dụng đến những phần mềm làm ảnh hưởng đến hệ thống. Nếu phát hiện sẽ bị chặn truy cập vĩnh viễn.
  • Không được lấy dữ liệu trang web để sử dụng với mục đích cá nhân nếu chưa được sự đồng ý của chúng tôi, nếu phát hiện chúng tôi sẽ chặn hoặc kiện.

Thu thập thông tin khách truy cập

  • Nếu khách hàng chỉ xem website mà không sử dụng tính năng nào khác, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin của khách hàng
  • Nếu khách hàng bình luận trên trang web, khách hàng hãy cung cấp gmail, địc chỉ…
  • Khi sử dụng website để đăng bài hay hãy cung cấp đầy đủ thông tin