GIẤY CAM KẾT BẢO VỆ MỘI TRƯỜNG

Môi trường là vấn đề nóng nhiều năm qua, đang có những giải pháp được đề ra nhằm giảm bớt ô nhiễm môi trường và một trong các cách đó chính là doanh nghiệp cam kết bảo vệ môi trường. Thủ tục, hồ sơ giấy cam kết bảo vệ môi trường như thế nào? Hôm nãy, hãy đồng hành cùng chúng tôi và đi tìm câu trả lời thích đáng nhất.

Công ty dịch vụ kế toán LV chuyên cung cấp gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại đà nẵng với phương châm làm việc Uy tín – Chuyên nghiệp – Tận tâm,kế toán LV là nơi xứng đáng để quý khách hàng trao đặt niềm tin trọn vẹn.

I.HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

1.Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của sở tài nguyên và môi trường, bao gồm:

 • Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại thông tư số 27/2015/TT-BTNMT(phụ lục 5.4 và 5.5).

 • Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ.

2.Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện bao gồm:

 • Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại thông tư số 27/2015/TT-BTNMT (phụ lục 5.6).

 • Một bản báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh của chủ dự án

 1. Trường hợp đã đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại đà nẵng:

 • >> [w]: www.ketoanthuelv.com

 • >> [h]: 0916 731 817 – 0973 957 877

 • >> [f]: dịch vụ kế toán LV

II. CƠ QUAN GIẢI QUYẾT:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên Môi trường; UBND Quận/huyện.

 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

 • Lệ phí (Nếu có): không có.

 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Công văn đề nghị xác nhận Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản theo Mẫu phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

* Cấu trúc và nội dung Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở có dự án đầu tư trình cơ quan thẩm quyền xác nhận được đóng thành quyển có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa (Phụ lục 19a) và Cấu trúc và nội dung Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở không có dự án đầu tư và có phát sinh chất thải sản xuất trình cơ quan thẩm quyền xác nhận được đóng thành quyển có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa (Phụ lục 19b) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

* Mẫu bìa và phụ bìa của Đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu Phụ lục 21 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2005;

* Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.;

* Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Vì một môi trường xanh – sạch – đẹp, bất kì cá nhân, doanh nghiệp , tổ chức nào hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn sống của con người. Ngừng xả rác bừa bãi, nước thải chưa xử lý ra sông, biển,… Hãy vì một tương lai tươi sáng hơn. Mọi thắc mắc về thuế quý khách vui lòng liên hệ Công ty kế toán LV để được tư vấn cụ thể hơn.

Trân trọng!

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV

Gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại đà nẵng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *