Chương trình trao đổi du học sinh ngắn hạn của trường Nông Lâm Thái Nguyên

Hiện tại chương trình tiên tiến của trường đại học nông lâm Thái Nguyên đang có chính sách trao đổi du học sinh ngắn hạn 1 đến 2 học kỳ để các bạn sinh viên có thể làm quen tốt …